* מי היה הגורם היעיל בתיווך הדירה?

אתחיל דווקא מהתוצאה :-

" הגורם היעיל הינו גורם אשר עומד בבחינת סיבה_בלעדיה_אין_עסקה".

על פי החוק, מתווך יהיה זכאי לדמי תיווך אם התקיימו התנאים הללו:

  1. הוא היה בעל רישיון לפי חוק זה  בעת שעסק בתיווך.
  2. הוא מילא אחר הוראות סעיף (9)לחוק.להלן החוק:9. (א) מתווך במקרקעין לא יהא זכאי לדמי תיווך, אלא אם כן חתם הלקוח על הזמנה בכתב לביצוע פעולת תיווך במקרקעין, שבה נכללו כל הפרטים שקבע שר המשפטים, באישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת. (1) יאושרו בחתימת הלקוח על גבי מסמך נפרד; (2) שבמהלך תקופת הבלעדיות יבצע המתווך פעולות שמטרתן תיווך במקרקעין (בחוק זה – פעולות שיווק).
  3. הוא היה הגורם היעיל שהביא להתקשרות הצדדים בהסכם מחייב.

על מנת שפעולות המתווך תהא הגורם היעיל להתקשרות החוזית,יש לבחון את הסוגיה דרך מבחן של סיבתיות. ולא תהא שום מחלוקת שהמתווך הוא זה שגרם לעסקה להתבצע, שבלעדיו העסקה לא היתה מתקיימת בין שני הצדדים, כי הוא אשר הביא להבשלת העסקה .

אבל,

שאלת היותו של מתווך "גורם יעיל" אינה פשוטה כלל, שכן לצד המקרים הברורים בהם הפגיש מתווך בין שני צדדים(מוכר וקונה) ומפגש זה הביא לכלל עסקה, נתקלים הרבה פעמים במקרים מורכבים יותר בהם ההכרעה בעניין זה אינה פשוטה.

יחד עם זאת,

הביטוי "גורם יעיל" הוא בבחינת

" רקמה פתוחה" שיש ליצוק בה תכנים מעשיים ותלויי נסיבות, וכי אין זה נכון לקבוע באופן גורף כי הצגת הדירה בפני רוכש וסיור בה בלוויית מתווך וללא קשר ליתר הנסיבות גורם למתווך לזכות בחלקו בשכרו.

השוואת נכסים

לְהַשְׁווֹת (0)