מושגים בנדל"ן (חלק 2)

מהי תוכנית מתאר כוללנית?

תכנית מתאר כוללנית מגדירה את מדיניות התכנון הכוללת של רשות כלשהי, ובה בעת מהווה בסיס לתכנון מפורט הנגזר ממנה. 

תוכנית מתאר כוללנית מצויה בסמכותה של הוועדה המקומית, לאחר אישור התוכנית במוסדות התכנון, תהיה רשאית הועדה המקומית  לקבל את מלוא סמכויות התכנון, לקדם ולאשר תוכניות מתאר מקומיות ותוכניות מפורטות, התואמות את תכנית המתאר. 

  • מטרת העל של התכנון הינה לגבש את מדיניות התכנון של הרשות. 

מהו הותמ"ל?

הוועדה הארצית לתכנון ולבנייה של מתחמים מועדפים לדיור, היא ועדה לתכנון שמטרתה להגדיל את היצע הדיור בישראל.

מהי תב"ע או תוכנית מפורטת?

תוכנית בניין עיר היא תכנון של גוף ממשלתי או עירוני לאזור מסוים, הכוללת תכנון פיזי, כלכלי, חברתי ותרבותי של אזור. 

* התב"ע מורכבת מתשריט ומתקנון.

התשריט הוא החלק הגרפי והתקנון משלים את התשריט ובו הוראות מפורטות בדבר שימושי הקרקע.

* התב"ע מהווה תכנון מפורט לאזור

שנעשה בהתאם למדיניות התכנון שהותוותה על ידי תוכנית המתאר הכוללנית.

השוואת נכסים

לְהַשְׁווֹת (0)