מושגים בנדל"ן (חלק 1)

מהו מס רכישה?

מס רכישה הוא מס המשולם על רכישת  זכות במקרקעין על פי חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963. המס נגבה עבור נכסי נדל"ן דוגמת דירות מגורים, מגרשים ביעודים שונים ומבנים ביעודים שונים.

הרוכש נושא בתשלום מס הרכישה בשיעור קבוע משווי הנכס, ובמקרים מסוימים (לדוגמה דירת מגורים יחידה) בשיעורים מדורגים. מס הרכישה משולם לרשות המיסים (מיסוי מקרקעין). 

מס רכישה על קרקע

שיעור המס – 6% מסכום הרכישה.
מס רכישת קרקע יחויב לכל רכישת קרקע או זכות במקרקעין אשר אינה מוגדרת בתור דירה.

מהו מס שבח?

מס שבח מחושב בעת מכירת דירה או זכות במקרקעין, והוא מתייחס לרווח ההון הנוצר בעקבות המכירה. בפועל השבח הינו ההפרש שבין מחיר המכירה לבין מחיר הרכישה עם הצמדה למדד ולאחר קיזוז הוצאות רכישה והשבחה של הנכס (כדוגמת שכ"ט עו"ד על עסקת הרכישה, עמלה למתווך, עלויות שיפוץ, מס רכישה, אגרות ומיסים, הוצאות על ריבית המשכנתא, פחת ועוד).

שיעור המס – 25% מתוך השבח נטו שנוצר בעת המכירה.

  • הפסד ממכירת נכס הוני ניתן לקיזוז כנגד שבח ממכירת מקרקעין.

מהו היטל השבחה?

מס עירוני שגובה ועדה מקומית ואשר נובעת מהשבחה שהיא תוצאה של עליית שווים של מקרקעין עקב אישור תכנית, מתן הקלה או התרת שימוש חורג ע"י הרשות המקומית. ההיטל משולם בעת "מימוש" כהגדרתו בחוק. גובה ההשבחה נקבע ע"י שמאי ולבעל הנכס עומדת הזכות להגיש שומה נגדית. 

שיעור היטל ההשבחה נכון להיום הינו 50% מגובה ההשבחה  

השוואת נכסים

לְהַשְׁווֹת (0)