טופס 4-מה זה? מה המשמעות שלו?

טופס 4 (בשמו המלא טופס אישור אכלוס),מהווה את השלבים האחרונים לקראת "מסירת מפתחות" (אכלוס) נכס חדש לדיירים שעתידים להתגורר בו, או להשכיר אותו.

הטופס משמש כהצהרה של הרשות המקומית כי בניית המבנה הסתיימה באופן רשמי ושהנכס הינו בטוח וראוי למגורים. כמו כן זוהי הצהרה כי ניתן לחברו לתשתיות המים החשמל והטלפון השונות.
בעל ההיתר מגיש בקשה לטופס זה לעירייה, בליווי תצהירים שלפיהם בין היתר, מוכח כי ישנה התאמה בין הבנייה בשטח להיתר הבנייה שניתן.

כמו כן יש להוכיח כי לא התקיימו או נוצרו ליקויים המהווים סכנה למשתמשים בנכס או לשוהים בסביבתו. בנוסף יש להראות כי תשתיות המבנה מותקנות כהלכה, שקיים איטום למרחבים המוגנים ועוד. 
כמו כן יש צורך באישור של רשות הכבאות לגבי בטיחות האש במבנה. רשות הכבאות בודקת את המבנה ואת מערכות גילוי וכיבוי האש המותקנות בו.

אמנם טופס 4 מהווה טופס אכלוס. טופס המאשר לדיירים להיכנס ולאכלס את הדירות בבניין. אך רק לאחר שנה מיום קבלת טופס 4 שיתקבל טופס 5. טופס זה הנו האישור הרשמי לאכלוס המבנה והוא יינתן רק לאחר שמהנדס העיר יאמת שכל הליקויים (אם בנמצא) עבודות גמר בוצעו כחוק התכנון והבניה ובהתאם להיתר הבניה שהתקבל ולא נותרו מניעה מלהעניק את תעודת האכלוס הרשמית.

השוואת נכסים

לְהַשְׁווֹת (0)