היתר בנייה-מה זה? ומתי נדרש?

היתר בנייה הוא רישיון לבנות מבנה חדש או לערוך שינויים במבנה קיים.

את ההיתר מוציאה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ברשות המקומית שבתחומה נמצאת הקרקע. ההיתר כולל מידע מפורט לגבי הפעולות אותן הוא מתיר, והוא פג תוקף אחרי שלוש שנים (אם כי לקראת סופן ניתן לבקש הארכה).

הוצאת היתר בנייה היא תהליך שמעוגן בחוק התכנון והבנייה התשכ"ה-1965, ובתקנות התכנון והבנייה התשכ"ז-1967.

מתי נדרש היתר בנייה?

 • בנייה חדשה או שינויים של בנייה קיימת שמשפיעים על הסביבה החיצונית (כל תוספת לבניין הקיים או שינוי בקירות החיצוניים).
 • שינוי בשימוש העיקרי של הנכס (כמו שימוש בדירת מגורים כמשרד).
 • שינוי פנימי שישנה את שטח הדירה או פוגע בשלד הבניין, בתשתיות או ברכוש המשותף עם השכנים.
 • חריגה משטח המגרש.

איך מקבלים היתר?

הליך קבלת היתר בניה מורכב ממספר אבני דרך עיקריות:

 • קבלת תיק מידע תכנוני.
 • הגשת תכנית.
 • בקרה מרחבית.
 • דיון והחלטת ועדה.
 • מילוי תנאים ובקרת תכן.
 • בדיקה סופית.
 • תשלומים והנפקת היתר.

השוואת נכסים

לְהַשְׁווֹת (0)